Thái Vĩnh Phú
Chức vụ: Hội viên
Quê quán: An Giang
Năm sinh: 1984
Địa chỉ: Ấp Bình Quới 2, xã Bình Thạnh Đông, Phú Tôn, An Giang
Điện thoại: 0379009098
Email: thaivinhphu@gmail.com

Ảnh của hội viên