Nguyễn Tiến Dũng
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh: 1985
Quê quán: Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị
Nơi thường trú: Số 07 Ngô Đức Đệ, Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại:0914 124 442
Email:

Ảnh của hội viên