NGUYỄN VĂN THỦY
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh: 1976
Quê quán: Bắc Ninh
Nơi thường trú: 211 Hoàng Quốc Việt, phường Thị Cầu, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0987 986888
Email: sonthuywedding@gmail.com

Ảnh của hội viên