"ĐẶNG QUANG VINH; E.VAPA, A.FIAP"
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh:1968
Quê quán:Bạc Liêu
Địa chỉ:Số 170 Đường Hòa Bình, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
ĐTNR:0781 382 1445
ĐTDĐ:091 457 5018
Email:dangquangvinh_afiap@yahoo.com.vn; quangvinhfoto@gmail.com

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên