PHẠM VĂN THÀNH (Hoàng Thành)
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh: 1960
Quê quán: Bình Thuận
Địa chỉ: 170 Nguyễn Thông, Phú Hài, Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0913 676 843
Email: phamvanthanh1960@gmail.com

Ảnh của hội viên