TRẦN VĂN TUÝ (Trần Tuý)
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh:1960
Quê quán:Thanh Miện, Hải Dương
Địa chỉ:Số 285 Quốc lộ 28, Khu phố I, Thị trấn Ma Lâm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận
ĐTNR:062 386 5395
ĐTDĐ:090 563 3254
Email:trantuyphoto@yahoo.com

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên