HUỲNH NGỌC THẠCH; A.FIAP
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh:1956
Quê quán:Phan Thiết, Bình Thuận
Địa chỉ:Số 158 Tuyên Quang, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
ĐTDĐ:093 808 5222
Email:huynhngocthach522@gmail.com

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên