LÊ MINH QUÁT (Minh Quát)
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh:1964
Quê quán:Thừa Thiên - Huế
Địa chỉ:Số 44 Trưng Trắc, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
ĐTDĐ:091 317 4401
Email:labchuyennghiep@gmail.com 

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên