"TRẦN TAM MỸ ; E.VAPA, E.FIAP"
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh:1968
Quê quán:Bắc Bình, Bình Thuận
Địa chỉ:Số 296, Thôn Bình Long, Xã Phan Rí Thành, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
ĐTNR:062 386 2521
ĐTDĐ:090 945 8848
Email:trantammy_na@yahoo.com.vn

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên