TRƯƠNG NGỌC MINH (Ngọc Minh)
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh:1963
Quê quán:Thiết, Bình Thuận
Địa chỉ:Số 31 Phan Trung, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
ĐTNR:062 383 3434; 062 381 2302
ĐTDĐ:091 369 0943
Email:minhqstinh@gmail.com

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên