HUỲNH TRỌNG LAN (Thiên Lang)
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh:1966
Quê quán:Tuy Phong, Bình Thuận
Địa chỉ:Số 167 Hà Thủy 2, Xã Chí Công, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
ĐTNR:062 385 7724
ĐTDĐ:091 766 9286
Email:huynhtronglan@yahoo.com.vn

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên