TRƯƠNG HOÀNG THÊM (Hoàng Thêm) - E.VAPA/G, ES.VAPA, E.FIAP
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh:1954
Quê quán:Đầm Dơi, Cà Mau
Địa chỉ:Số 51, Đường 1/5, Phường 5, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
ĐTDĐ:091 824 7662
Email:truonghoangthemcm@gmail.com

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên