NGUYỄN TRUNG HIẾU
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh: 1978
Địa chỉ: 115 Ấp Phú Chánh, Phú Hưng, Tp. Bến Tre
Điện thoại: 0918 676 366
Emali: hieubentre273@gmail.com

Ảnh của hội viên