LÂM HƯƠNG NGUYÊN
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh: 1989
Địa chỉ: Số 77 Cao Văn Lầu, phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0968 606 085
Email: lamnguyenkhang89@gmail.com

Ảnh của hội viên