PHẠM THUẬN
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh: 1950
Địa chỉ: Quốc lộ 56, Thôn Quảng Thành 2, Xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0979 384 868
Email: phamthuanlk@gmail.com

Ảnh của hội viên