CAO MINH DẸT
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh:1959
Quê quán:Long Xuyên, An Giang
Địa chỉ:Số 18 Thoại Ngọc Hầu, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An
ĐTDĐ:091 973 4330
Email:photokimnguyentanchau@gmail.com

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên