PHẠM VĂN TRÁC (Phạm Trác)
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh:1948
Quê quán:Ô Môn, Cần Thơ
Địa chỉ:Số 504/11B Đường Thoại Ngọc Hầu, Khóm Đông Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
ĐTNR:076 383 4601

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên