LÊ HỮU NGHĨA
Chức vụ: Chi hội phó
Năm sinh:1962
Quê quán: An Giang
Địa chỉ: 7A Nguyễn Hữu Cảnh, Thị trấn chợ mới, An Giang
Điện thoại: 0918722565
Email: lenghiaphoto@gmail.com

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên