NGUYỄN THANH HUY (Thanh Huy)
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh:1948
Quê quán:Quảng Ngãi
Địa chỉ:Lô 6H, Đường Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
ĐTNR:076 384 0448
ĐTDĐ:090 828 3797
Email:nguyen.thanhhuy49@yahoo.com.vn

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên