NGUYỄN KIÊN HÙNG (Kiên Hùng) - ES.VAPA, Hon VAPA (Đã mất)
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh:1950
Quê quán:Đầm Dơi, Cà Mau
Địa chỉ:Số 1-3/3 Đường 1/5, Phường 5, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
ĐTNR:078 0 383 2643
ĐTDĐ:091 389 3332
Email:kienhungcm@yahoo.com.vn

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên