NGUYỄN XUÂN CHÍNH (Xuân Chính)
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh:1978
Quê quán:Hà Nội
Địa chỉ:
ĐTDĐ:091 206 5411
Email:nachinh78@gmail.com

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên