NGUYỄN HỮU THỐNG (Mai Nam); ES.VAPA, Hon VAPA, E.VAPA (Đã mất)
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh:1931
Quê quán:Đại Phúc, Bắc Ninh
Địa chỉ:Số 104 Tô Hiến Thành, Hà Nội
ĐTNR:04 3976 0716
ĐTDĐ:098 753 8299

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên