TRẦN SÍNH
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh:1931
Quê quán:Hà Nội
Địa chỉ:Số 81 Phố Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
ĐTNR:04 3831 1219
ĐTDĐ:092 283 0305

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên