TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ (Yến Mai, Quỳnh Anh, Phan Thái)
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh:1953
Quê quán:Hưng Yên
Địa chỉ:Số 62 Lương Văn Can, Hà Nội
ĐTNR:04 8587 2170
ĐTDĐ:091 261 1026
Email:quynhnhutranthi374@gmail.com; quynhnhutranthi@gmail.com

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên