NGUYỄN BẰNG LÂM (Bằng Lâm); ES.VAPA
Chức vụ: Chi hội trưởng
Năm sinh:1947
Quê quán:Vinh, Nghệ An
Địa chỉ:Số 17 Thành Công, Ba Đình, Hà
ĐTDĐ:091 327 0827

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên