TRẦN HỮU MINH
Chức vụ: Hội viên
Năm sinh:1939
Quê quán:Bình Lục, Hà Nam
Địa chỉ:Số 93 Triệu Việt Vương, Hà Nội
ĐTNR:04 3976 0305

Giải thưởng

  • 0

Ảnh của hội viên