Liên quan đến vụ việc xe ô tô BKS 31A-6407 của Trung tâm Lưu trữ & Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam

25/08/2019, 21:01 | Thông báo hội

Vừa qua, báo chí có thông tin về sự việc liên quan đến chiếc xe ô tô biển kiểm soát: 31A - 6407 thuộc quản lý của Trung tâm Lưu trữ & Triển lãm ảnh Nghệ thuật Việt Nam (đơn vị cấp 2 trực thuộc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam). Ngay khi có thông tin sơ bộ từ báo chí, Lãnh đạo Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã yêu cầu lãnh đạo Trung tâm và các bên liên quan giải trình về vụ việc này. 
 
Ban Biên tập website xin đăng tải nguyên văn nội dung các văn bản tường trình, giải trình vụ việc như sau:

Bản tường trình của ông Trần Lâm Bình:

 
Biên bản làm việc giữa ông Trần Lâm Bình và Trung tâm Lưu trữ & Triển lãm ảnh Nghệ thuật Việt Nam:

Bản tường trình của lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ & Triển lãm ảnh Nghệ thuật Việt Nam:


BBT

Tin tức khác