Liên hoan ảnh "Đất nước và Con người bạn bè quốc tế" qua ống kính của các nhà nhiếp ảnh Việt Nam

16/12/2017, 08:00 | Thông báo hội

HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Số:  203 /TB-NA                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

                                                                                                            Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 


 

THÔNG BÁO

Liên hoan ảnh “Đất nước và Con người bè bạn quốc tế” 

qua ống kính của các nhà nhiếp ảnh Việt Nam
 

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2018);
Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh về các quốc gia trên thế giới phục vụ nhu cầu tìm hiểu của công chúng trong nước, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và bè bạn quốc tế;
Thực hiện chủ trương tạo điều kiện để đội ngũ nhiếp ảnh Việt Nam có cơ hội công bố tác phẩm của mình rộng rãi ra công chúng.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Liên hoan ảnh dành cho tất cả các tác giả nhiếp ảnh mang quốc tịch Việt Nam đang sống và làm việc tại Việt Nam.

I/  Đề tài: “Đất nước và Con người bè bạn quốc tế”
Nội dung: Phản ánh phong cảnh thiên nhiên, vẻ đẹp kiến trúc, đời sống sinh hoạt, di tích văn hóa, lịch sử, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa và chân dung con người tại các quốc gia trên thế giới.
II/  Quy cách ảnh dự liên hoan:
- Ảnh dự liên hoan là ảnh đơn dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh định dạng jpg. Kích thước chiều dài nhất của ảnh tối thiểu là 3000 px, dung lượng tối thiểu 5Mb. (Không được chú thích và ghi tên tác giả trên ảnh). Tác giả tự tải ảnh dự liên hoan lên trang web của Ban tổ chức www.trienlamvapa.com (thực hiện theo các bước hướng dẫn tại trang web).
- Ảnh dự Liên hoan phải được chụp tại các quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài biên giới Việt Nam. Mỗi tác giả được gửi tối đa 10 files ảnh màu hoặc đen trắng. Tác giả tham dự Liên hoan đồng nghĩa với việc chấp nhận thể lệ đã nêu, chỉ được dùng 01 tên, 01 địa chỉ để gửi ảnh, nếu tác giả dùng nghệ danh phải ghi kèm tên chính của mình, đồng thời chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Nếu tác giả vi phạm, Ban tổ chức sẽ loại toàn bộ số ảnh của tác giả đó mà không phải báo trước.
- Các tác giả phải ghi rõ thông tin liên quan đến ảnh tham dự: Địa danh, tên quốc gia, chú thích ảnh… cũng như các thông tin về tác giả theo hướng dẫn trên website liên hoan.
- Không chấp nhận ảnh chắp ghép. Ban tổ chức sẽ yêu cầu tác giả gửi file gốc để kiểm tra nếu thấy cần thiết.
- Không chấp nhận những tác phẩm đã được giải thưởng hoặc triển lãm cấp quốc gia trước đây do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức.
- Hội đồng tuyển chọn sẽ chọn ảnh online. Kết quả chọn ảnh sẽ được gửi tới mỗi tác giả qua email và công bố trên website của Liên hoan.
III/ Hội đồng tuyển chọnDo Hội NSNAVN cử và ra quyết định thành lập.
IV/ Hình thức và thời hạn gửi ảnh:
1. Hình thức gửi ảnh:
- Gửi trực tiếp tại trang web: www.trienlamvapa.com
- Hạn gửi file ảnh: từ ngày công bố Thông báo đến hết ngày 15/2/2018,
* Ban Tổ chức không trợ giúp tác giả gửi ảnh lên trang web của liên hoan. 
2. Lịch chọn ảnh triển lãm:  
- Chọn ảnh triển lãm từ ngày 17/2/2018 đến 25/2/2018.
- Phương thức chọn ảnhHội đồng tuyển chọn làm việc online độc lập trên trang web của liên hoan, với phần mềm chấm ảnh chuyên dụng.
V/ Quyền lợi của các tác giả:
- Quy mô liên hoan: Cấp quốc gia
Các tác phẩm được chọn triển lãm sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam in phóng để trưng bày triển lãm và được tính điểm cấp quốc gia để xét kết nạp hội viên, phong tước hiệu hội viên theo Quy chế của Hội.
Tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm sẽ được nhận 500.000đ/tác phẩm.
Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhà nhiếp ảnh trên cả nước.
Trân trọng cảm ơn./.

                                                    TM. BAN CHẤP HÀNH

                                                   CHỦ TỊCH

  Nơi nhận:                                                                                       (đã ký)                                     

Các nhà nhiếp ảnh: ​                                                                              

Các Ban chuyên môn;  

- Chi hội Trưởng (phổ biến tới hội viên);                          Vũ Quốc Khánh                

- Lưu VP.
 


 
 

Hội NSNAVN

Tin tức khác