Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 8 “JPS 2019” tại Ấn Độ.

22/05/2019, 16:12 | Kết quả
Cuộc thi do Jodhpur Photojounalist Society (JPS-Hiệp hội ảnh báo chí Jodhpur) cộng hoà Ấn Độ tổ chức, dưới sự bảo trợ của FIAP (số:2019/075), PSA (số:2019/121), FIP (Liên đoàn nhiếp ảnh Ấn Độ).

Với 6 chủ đề: tự do cho ảnh đơn sắc, ảnh màu, thiên nhiên, du lịch, báo chí, chung: Hạnh phúc-tình bạn-gia đình, đã có sự tham gia của các tác giả từ 26 quốc gia trên thế giới. Trong cuộc thi này, các tác giả Việt Nam giành những giải thưởng tại các chủ đề sau:

Ảnh đơn sắc:

Tác giả Đào Tiến Đạt nhận Bằng Danh dự PSA cho tác phẩm “Vũ khúc song quê No1”.

Ảnh báo chí:

Tác giả Lê Hoàng Nhân nhận Bằng Danh dự PSA cho tác phẩm “Vẽ bằng chân No2”.

Du lịch:

 Tác giả Lê Hoàng Nhân giành Huy chương Vàng JPS cho tác phẩm “Đan lưới”.

 Tác giả Lê Hoàng Nhân - Tác phẩm “Đan lưới”.

Hạnh phúc-Tình bạn-gia đình:

Tác giả Đào Tiến Đạt đoạt Huy chương Vàng FIAP cho tác phẩm “ Tình già No2”.
 
Tác giả Đào Tiến Đạt - Tác phẩm “ Tình già No2”.
 
Ngoài ra các tác giả Nguyễn Quang Toản, Lê Hoàng Nhân, Đào Tiến Đạt đều có tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm tại các chủ đề của cuộc thi.

Thông tin chi tiết ảnh đoạt giải thưởng và trưng bày triển lãm đăng trên: http://salon18.jpsjodhpur.com/8th-jps-international-salon-2019-results/
Đức Thắng

Tin tức khác