Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 8 “CACAK 2018” tại Montenegro.

06/12/2018, 17:19 | Kết quả
Cuộc thi do Photo Club Perasto thành phố Kotor cộng hoà Montenegro tổ chức, dưới sự bảo trợ của FIAP (số: 2018/490), PSA (số: 2018/480), Gradac PGI, Victory P.W, PC Perasto với các chủ đề: tự do cho ảnh màu, đơn sắc, thiên nhiên, du lịch.

Ban Tổ chức đã nhận được số lượng lớn tác phẩm của 241 tác giả từ 49 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự. Trong cuộc thi này các tác giả Việt Nam giành những giải thưởng sau:

Chủ đề ảnh Màu:

Tác giả Đào Tiến Đạt giành Huy chương Đồng PC Perasto cho tác phẩm “Điểm rẽ”.
Tác giả Nguyễn Duy Tưởng nhận Bằng Danh dự PSA cho tác phẩm “Hồ Tuyền Lâm No3”.
Tác giả Kim Nga nhận Bằng Danh dự Victory P.W cho tác phẩm “Giọt mưa thu”.

Chủ đề Thiên nhiên:

Tác giả Nguyễn Duy Tưởng nhận Bằng Danh dự PSA cho tác phẩm “Tình mẹ”.

Chủ đề ảnh Đơn sắc:

Tác giả Nguyễn Duy Tưởng giành Huy chương Đồng PSA cho tác phẩm “Trẻ em cao nguyên No2”.

Tác giả Tô Hoàng Vũ giành Huy chương Đồng Victory P.W cho tác phẩm “Nghề truyền thống”

Tác giả Đào Tiến Đạt nhận Bằng Danh dự Victory P.W cho tác phẩm “Làm kẹo”.

Chủ đề Du lịch:

Tác giả Đào Tiến Đạt nhận Bằng Danh dự Gradac PGI cho tác phẩm “Buổi sáng trên hồ Tuyền Lâm No2”.

Ngoài ra các tác giả Đào Thọ, Nguyễn Duy Tưởng, Kim Nga, Nguyễn Trung Kiên, Đào Tiến Đạt, Tô Hoàng Vũ,Tạ Ngọc Xuân, Nghiêm Phú Lâm đều có tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm tại các chủ đề của cuộc thi.

Chi tiết xem tại: http://perasto.club/?pg=10#cmain

Đức Thắng

Tin tức khác