Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 5 KPA 2019 tại Ấn Độ.

12/03/2019, 15:06 | Kết quả
Cuộc thi do Kharagpur Photographer’s Association (KPA- Hội các nhà nhiếp ảnh Kharagpur) cộng hoà Ấn Độ tổ chức, dưới sự bảo trợ của FIAP (số: 2019/179) và FIP (Liên đoàn nhiếp ảnh Ấn Độ), với các chủ đề: Tự do cho ảnh màu, đơn sắc, thiên nhiên, du lịch, ảnh báo chí.

Đã có 370 tác giả từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự. Trong cuộc thi này các tác giả Việt Nam giành những giải thưởng sau:

Tác giả Nguyễn Duy Tưởng được tặng Huy hiệu Xanh FIAP xuất sắc nhất cuộc thi.

Tác giả Đặng Quang Vinh nhận Bằng Danh dự FIP cho tác phẩm “Biến mất” ( đơn sắc).

Tác giả Nguyễn Duy Tưởng nhận Bằng Danh dự KPA cho tác phẩm “ Tạo dáng” (thiên nhiên).

Tác giả Dương Văn Nhi đoạt Huy chương Vàng FIP cho tác phẩm “Chữa cháy” (ảnh báo chí).

Tác phẩm Chữa cháy - Tác giả Dương Văn Nhi  

Ngoài ra các tác giả Đặng Quang Vinh, Huỳnh Nam Đông, Dương Văn Nhi, Hồ Anh Tiến, Huỳnh Tấn Thăng, Lê Đức Toại, Đỗ Hiếu Liêm, Nguyễn Duy Tưởng, Trương Hữu Hùng đều có tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm tại các chủ đề của cuộc thi.

Thông tin chi tiết ảnh đoạt giải thưởng và trưng bày triển lãm đăng trên: http://www.kpaclub.com/Downloads/190310094850.pdf

Đức Thắng

Tin tức khác