Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 3 “Victory 2018” tại Montenegro

05/03/2018, 19:07 | Kết quả

Cuộc thi được tổ chức bởi Photo Club “Peresto” thành phố Kotor Cộng hòa Montenegro, với sự bảo trợ của FIAP (số: 2016/080), PSA (số: 2018/061), Gradac PGI và Victory P.W.

 

Tác phẩm: Đường về - Tác giả: Hồ Anh Tiến (Bằng Danh dự PC.Perasto)

Với các hạng mục: tự do cho ảnh màu, đen trắng, du lịch, thiên nhiên, phụ nữ - đàn ông - trẻ em. Đã có 364 tác giả từ 54 quốc gia trên thế giới tham dự.

Tại cuộc thi này các tác giả Việt Nam đã giành được những giải thưởng trong các hạng mục sau:

Hạng mục ảnh Màu:

Tác giả Hồ Anh Tiến nhận Bằng Danh dự PC.Perasto cho tác phẩm “Đường về”.

Hạng mục Đen trắng:

Tác giả Nguyễn Tấn Tuấn giành Huy chương Bạc PSA cho tác phẩm “Đi dạo một mình”.

Tác giả Hồ Anh Tiến nhận Bằng Danh dự FIAP cho tác phẩm “Sau cơn mưa”.

Hạng mục Du lịch:

Tác giả Nguyễn Tấn Tuấn đoạt Huy chương Vàng FIAP cho tác phẩm “Người quét dọn bên cạnh nhà thờ”.

Hạng mục thiên nhiên:

Tác giả Thân Nguyên giành Huy chương Đồng PSA cho tác phẩm “ Đi ăn trong mưa No1”.

Hạng mục Phụ nữ - đàn ông - trẻ em:

Tác giả Trần Phong giành Huy chương Bạc PSA cho tác phẩm “Chiều cao nguyên”.

Tác giả Thân Nguyên nhận Bằng Danh dự Victiry P.W cho tác phẩm “Chín em bé no20”.

Các tác giả Hồ Anh Tiến, Hoàng Nguyên Phong, Lý Tự Thiên, Thân Nguyên, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Tấn Tuấn, Lê Hoàng Nhân, Trần Phong đều có tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm tại các hạng mục của cuộc thi.

Thông tin chi tiết ảnh đoạt giải thưởng và trưng bày triển lãm đăng trên: http://www.victory-photo.club/?pg=10

Tác phẩm: Đi ăn trong mưa No1 - Tác giả: Thân Nguyên  (Huy chương Đồng PSA)

 
Đức Thắng

Tin tức khác