Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 2 “S-Kadar 2018” tại Montenegro.

26/02/2019, 14:11 | Kết quả

Cuộc thi do Photo Club Olcinium cộng hoà Montenegro tổ chức, dưới sự bảo trợ của FIAP (số: 2018/525), PSA (số: 2018/512), IAAP, MOL (Master of Light), ICS.


Ban Tổ chức đã nhận được 4.686 tác phẩm của 223 tác giả từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dự thi tại các chủ đề: tự do cho ảnh màu, đơn sắc, chân dung, thiên nhiên, con người, báo chí.

Trong cuộc thi này các tác giả Việt Nam giành những giải thưởng sau:

Ảnh màu:

Tác giả Nguyễn Duy Tưởng nhận bằng danh dự MoL cho tác phẩm “ Ruộng bậc thang No1”.

Ảnh đơn sắc:

Tác giả Vũ Mạnh Cường nhận Bằng Danh dự Salon cho tác phẩm “Cùng nhau”.

Tác giả Nguyễn Ngọc Ban - Tác phẩm “ Đi chợ sớm”.

Tác giả Nguyễn Ngọc Ban nhận Bằng Danh dự MoL cho tác phẩm “ Đi chợ sớm”.

Chân dung:

Tác giả Vũ Mạnh Cường giành Huy chương Vàng MoL cho tác phẩm “Nghĩ về mẹ”.

Tác giả Vũ Mạnh Cường - Tác phẩm “Nghĩ về mẹ”.

Thiên nhiên:

Tác giả Phạm Huy Trung giành Huy chương Bạc  MoL cho tác phẩm “Chim biển”.

Tác giả Phạm Huy Trung - Tác phẩm “Chim biển”.

Ảnh báo chí:

Tác giả Nguyễn Tấn Tuấn nhận Bằng Danh dự FIAP cho tác phẩm “Quét rác”.

Tác giả Nguyễn Duy Tưởng nhận Bằng Danh dự PSA cho tác phẩm “Sôi động cuộc sống”.

Các tác giả Vũ Mạnh Cường, Nguyễn Minh Tân, Nguyễn Hải, Phạm Huy Trung, Nguyễn Ngọc Ban, Phạm Trung Thành,Lưu Thành Đạt, Nguyễn Tấn Tuấn đều có tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm trong các chủ đề của cuộc thi.

Thông tin chi tiết ảnh đoạt giải thưởng và trưng bày triển lãm đăng trên: http://skadar.fotolcinium.com/

Đức Thắng

Tin tức khác