Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 1 “Photo Grafic 2018” tại Montenegro

01/07/2018, 16:33 | Kết quả

Cuộc thi do Photo Club Olcinium Cộng hòa Montenegro tổ chức, với sự bảo trợ của FIAP (số: 2018/178), PSA (số: 2018/201), IAAP, ICS, MOL (Master of light).

Theo Ban Tổ chức cuộc thi có 5.832 tác phẩm của 349 tác giả từ 55 quốc gia trên thế giới tham dự trong các hạng mục: tự do cho ảnh màu, đen trắng, phong cảnh, thiên nhiên, cuộc sống, ảnh báo chí.

Tại cuộc thi này các tác giả Việt Nam giành những giải thưởng sau:

Hạng mục màu:
Tác phẩm: “Thu hoạch lúa”-Tác giả Nông Thanh Toàn (HCV MOL)

Tác giả Nông Thanh Toàn giành Huy chương Vàng MOL cho tác phẩm “Thu hoạch lúa”.
Tác giả Nguyễn Hải Thanh nhận Bằng Danh dự MOL cho tác phẩm “Chăn trâu”.

Tác phẩm: “Chăn trâu” - Tác giả: Nguyễn Hải Thanh (BDD MOL)

Hạng mục Cuộc sống:

Tác giả Dương Phú Tâm nhận Bằng Danh dự MOL cho tác phẩm “ Vườn ươm”.
Tác giả Nguyễn Thanh Hợp nhận Bằng Danh dự Salon cho tác phẩm “Chế biến cá”.

Các tác giả Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Thanh Hợp, Lê Hoàng Nhân, Trần Phong, Lê Nhật Quang, Nông Thanh Toàn, Trần Văn Trường, Tô Hoàng Vũ, Trương Thanh Nhã, Trần Anh Thắng, Nguyễn Xuân Tuyên, Thanh Sơn, Dương Phú Tâm, Trịnh Việt Dũng, Thương Chí Vi đều có tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm tại các hạng mục của cuộc thi.
Thông tin chi tiết ảnh đoạt giải thưởng và trưng bày triển lãm đăng trên: http://grafis.fotolcinium.com/

Đức Thắng

Tin tức khác