Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 1 “CANVAS 2017” tại Montenegro

13/10/2017, 09:38 | Kết quả
“Canvas 2017” là tên gọi cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ Nhất do Foto Klub Perasto Cộng hòa Montenegro tổ chức. Được FIAP bảo trợ (số:2017/364) và PSA. Cuộc thi có các hạng mục: tự do cho ảnh màu, đen trắng, du lịch, thiên nhiên. 
Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 3.744 tác phẩm của 270 tác giả từ 60 quốc gia trên thế giới tham dự. Trong cuộc thi này các tác giả Việt Nam giành những giải thưởng sau:

Tác giả nguyễn Cảnh Hùng nhận Bằng danh dự PSA cho tác phẩm “Biển ngày mới” (hạng mục: Đen trắng).
Tác giả Võ Thị Huỳnh giành Huy chương Bạc Gradac PGI cho tác phẩm “Mùa thu hoạch” (hạng mục: Du lịch).
Tác giả Lê Hoàng Nhân nhận bằng danh dự FIAP cho tác phẩm “Lưới xiệp” (hạng mục: Du lịch).
Tác giả Phạm Huy Trung giành Huy chương Đồng PSA cho tác phẩm “Lãnh đạo” (hạng mục: Thiên nhiên).
Tác giả Trần Sơn Tòng nhận bằng danh dự Gradac PGI cho tác phẩm “Thành phố đêm” (hạng mục: Du lịch).
Các tác giả Nguyễn Văn Hà, Võ Thị Huỳnh, Nguyễn Cảnh Hùng, Phạm Huy Trung, Trần Sơn Tòng, Lê Hoàng Nhân, Nguyễn Vũ Phước đều có tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm  trong các hạng mục của cuộc thi.
Thông tin chi tiết ảnh đoạt giải thưởng và trưng bày triển lãm đăng trên: http://gradacfoto.com/?pg=10#cmain

Tác phẩm: Mùa thu hoạch - Tác giả: Võ Thị Huỳnh  (Huy chương Bạc Gradac PGI)
Đức Thắng

Tin tức khác