Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 1 “Bacu 2018” tại Azerbaijan

30/09/2018, 23:25 | Kết quả

Cuộc thi do Photo Club Gilavar Cộng hoà Azerbaijan tổ chức, với sự bảo trợ của FIAP (số: 2018/454), PSA.

Cuộc thi có các hạng mục: tự do cho ảnh màu, đen trắng, thiên nhiên, du lịch, con người. Đã có 345 tác giả từ 51 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự. Tại cuộc thi này ,các tác giả Việt Nam giành những giải thưởng sau:

Hạng mục ảnh màu:

Tác giả Nguyễn Duy Tưởng nhận Bằng Danh dự Victory P.W cho tác phẩm “Vào vụ No2”.

Hạng mục ảnh đen trắng:

Tác giả Đào Tiến Đạt nhận Bằng Danh dự PC Gilavar cho tác phẩm “Làm kẹo”.

Hạng mục thiên nhiên:
Tác phẩm: “Đi ăn trong mưa”- Tác giả: Thân Nguyên (Bằng Danh dự PC Gilavar)

Tác giả Thân Nguyên nhận Bằng Danh dự PC Gilavar cho tác phẩm “Đi ăn trong mưa”.
Tác giả Nguyễn Trung Kiên nhận Bằng Danh dự Gradac PGI cho tác phẩm “Cuộc sống No2”.

Hạng mục du lịch:

Tác giả Phạm Huy Trung giành Huy chương Vàng PSA cho tác phẩm “lưới cá No2”.

          Tác phẩm “Theo mẹ về nhà”- Tác giả Thân Nguyên (HCB Victory P.W)
                 

Tác giả Thân Nguyên giành Huy chương Bạc Victory P.W cho tác phẩm “Theo mẹ về nhà”.
Tác giả Nguyễn Duy Tưởng, Đào Tiến Đạt nhận hai Bằng Danh dự PSA cho các tác phẩm “Về nhà no4” và “Buổi sáng trên hồ Tuyền Lâm”.

Hạng mục con người:

Tác giả Nguyễn Duy Tưởng giành Huy chương Đồng PSA cho tác phẩm “Học đánh cồng chiêng”.
Ngoài ra các tác giả Thân Nguyên, Tạ Ngọc Xuân, Đào Tiến Đạt, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Duy Tưởng, Phạm Huy Trung, Trần Thu Hà đều có tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm tại các chủ đề trong cuộc thi.

Thông tin chi tiết ảnh đoạt giải thưởng và trưng bày triển lãm đăng trên: www.gradacfoto.com/?pg=10#cmain.

Đức Thắng

Tin tức khác