Kết quả thi ảnh quốc tế “Huangbai Mountain 2018” tại Trung Quốc

06/04/2018, 11:03 | Kết quả

Cuộc thi do Shangtuf Image and Art Club Cộng hòa nhân dân Trung Quốc tổ chức, với sự bảo trợ của FIAP (số:2018/007), PSA, RPS, GPU, IAAP. Ban Giám khảo quốc tế gồm các nhà nhiếp ảnh từ Hy Lạp, Trung Quốc, Italy, Pháp.


Tác phẩm: Lưới mới cho nước ngoài  - Tác giả Nguyễn Xuân Hãn (HCĐ PSA)

Cuộc thi đã thu hút các nhà nhiếp ảnh từ 64 quốc gia trên thế giới tham dự, trong các hạng mục: tự do cho ảnh màu, đen trắng, du lịch, thiên nhiên.

Tại cuộc thi này các tác giả Việt Nam đã giành những giải thưởng sau:

Tác giả Nguyễn Xuân Hãn giành Huy chương Đồng PSA cho tác phẩm “Lưới mới cho nước ngoài” (hạng mục: Du lịch).
Tác giả Nguyễn Cảnh Hùng giành Huy chương Đồng GPU cho tác phẩm “Chiều ở Nam Cường” (hạng mục: Du lịch).
Tác giả Đỗ Hiếu Liêm nhận Bằng Danh dự PSA cho tác phẩm “Trồng cây gây rừng” (hạng mục: Đen trắng).

Các tác giả Trần Anh Thắng, Trần Thu An, Dương Anh Nhựt, Nguyễn Tuấn Anh, Chung Văn Hóa, Đinh Công Tâm, Đỗ Hiếu Liêm, Bùi Minh Hải, Phạm Quốc Hưng, Nguyễn Cảnh Hùng, Trương Hữu Hùng, Quốc Huy, Võ Thị Huỳnh, Nguyễn Kim Trung, Lâm Minh Nhựt, Lê Công Bình, Lê Châu Đạo, Liêu Khoa Nhân, Đặng Hồng Long, Lê Minh Quốc, Trần Tam Mỹ, Lê Hoàng Nhân, Nguyễn Đình Ri, Nguyễn Thị Bích Liên, Phạm Trung Kiên, Ngô Quang Phú, Đặng Quang Vinh, Dương Quang Nhã, Nguyễn Xuân Quý, Hồ Ngọc Sơn, Thân Nguyên, Trần Công Thanh, Phan Minh Thu, Đỗ Trung Hiếu, Lý Văn Hùng, Bùi Văn Chung, Dương Văn Nhi, Vương Minh Khoa, Nguyễn Xuân Hãn, Trần Đàm, Nguyễn Tiến Dũng, Lý Hoàng Long, Nông Thanh Toàn đều có tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm trong các hạng mục của cuộc thi.

Thông tin chi tiết ảnh đoạt giải thưởng và trưng bày triển lãm đăng trên: http://www.huangbaishanphoto.com/contest/index.php?lang=eng

Tác phẩm: Chiều ở Nam Cường - Tác giả Nguyễn Cảnh Hùng (HCĐ GPU)

Đúc Thắng

Tin tức khác