Kết quả LH ảnh Nghệ thuật KV Bắc Trung bộ lần thứ 27 năm 2020

17/09/2020, 14:43 | Tin trong nước

Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Trung bộ lần thứ 27 năm 2020 do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức đã nhận được 1130 ảnh của 171 tác giả từ 6 tỉnh, thành phố trong khu vực gồm: Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa gửi tham dự.

 

Khu vực Bắc Trung bộ thu nhận ảnh và chấm chọn trong thời kỳ tình hình dịch bệnh Covid - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức Liên hoan thực hiện chấm chọn theo hình thức online độc lập, từ vòng triển lãm đến vòng giải thưởng.

Hội đồng Giám khảo gồm các nghệ sĩ:

1. NSNA Hoàng Thạch Vân, E.VAPA/G, UVBCH - Chủ tịch HĐGK
2. NSNA Hoàng Ngọc Thạch, E.VAPA - Thành viên
3. NSNA Nguyễn Tất Bê, E.VAPA/G - Thành viên
4. NSNA Nguyễn Viết Rừng, A.VAPA - Thành viên
5. NSNA Trịnh Ngân Liên, A.VAPA - Thành viên

đã chấm chọn qua nhiều vòng và thống nhất chọn 72 tác phẩm vào vòng treo triển lãm, trong đó bao gồm Bộ giải thưởng gồm 01 Huy chương Vàng, 02 Huy chương Bạc, 03 Huy chương Đồng và 05 giải Khuyến khích.

Với số lượng tác giả, tác phẩm tham gia đông và có thành tích nổi bật tại Liên hoan, Ban Tổ chức cũng đã trao 03 Giải thưởng Đồng đội cho các đơn vị Thừa Thiên Huế và tỉnh Nghệ An.

Toàn bộ ảnh triển lãm và giải thưởng của Khu vực Bắc Trung bộ năm 2020 được triển lãm online trên trang thông tin của Hội http://vapa.org.vn/ và website chuyên về Liên hoan ảnh Nghệ thuật khu vực của Hội tại địa chỉ: http://www.lienhoananhkhuvuc.vn/.

Dưới đây là bộ giải thưởng của Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung bộ năm 2020:

01 Huy chương Vàng:

Tác phẩm: Kình ngư - Tác giả: Nguyễn Thành Vương (Quảng Bình)

 02 Huy chương Bạc:

Tác phẩm: Chân dung COVID-19 - Tác giả: Ngô Thanh Minh (Thừa Thiên Huế)

Tác phẩm: "Vũ điệu mùa ruốc .." - Tác giả: Nguyễn Thanh Hải (Hà Tĩnh)

03 Huy chương Đồng:

Tác phẩm: Khám phá hang Tiên 2 - Tác giả: Nguyễn Văn Hải (Quảng Bình)

Tác phẩm: Lên nụ xòe hoa - Tác giả: Nguyễn Thế Dung (Thanh Hóa)

Tác phẩm: Hè về trên sông Hương Huế - Tác giả: Ngô Thanh Minh (Thừa Thiên Huế)

05 Giải Khuyến khích: 

Tác phẩm: Hạnh phúc - Tác giả: Hồ Hải Đăng (Nghệ An)

Tác phẩm: Bình yên xóm Đảo - Tác giả: Nguyễn Cảnh Hùng (Nghệ An)

Tác phẩm: Cánh hoa biển - Tác giả: Vĩnh Hướng (Thừa Thiên Huế)

Tác phẩm: Tĩnh và Động - Tác giả: Nguyễn Xuân Trung (Quảng Trị)

Tác phẩm: Giờ nước rút ở  đầm An Cư - Tác giả: Phan Thi Xuân Mai (Thừa Thiên Huế)

An Nhiên

Tin tức khác