Kết quả cuộc thi ICS International Digital Exhibition lần thứ 9 năm 2017.

02/11/2017, 13:52 | Kết quả
Cuộc thi ICS International Digital Exhibition lần thứ 9 năm 2017 diễn ra tại USA, số Bằng bảo trợ FIAP 335/2017, ICS 092/2017. Cuộc thi đã thu hút 214 tác giả dự thi từ 33 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới với hai hạng mục ảnh màu và đơn sắc.

Việt Nam có 36 tác giả tham gia dự thi ở cả hai hạng mục.
Các tác giả Việt Nam đã đoạt được các giải thưởng như sau:

Giải Xuất sắc nhất FIAP (Fiap Best Author), đoạt Huy hiệu Xanh Fiap thuộc về tác giả Trần Lam (Kiên Giang) với các tác phẩm:

- Tác phẩm: Morning Song - Tác giả: Trần Lam  (Ảnh màu)
- Tác phẩm:Couple happiness  - Tác giả: Trần Lam (Ảnh màu)
- Tác phẩm: Beautiful day - Tác giả: Trần Lam (Ảnh màu)
- Tác phẩm: Call together - Tác giả: Trần Lam (Ảnh màu)
- Tác phẩm: Sorriness - Tác giả: Trần Lam (Đơn sắc)
- Tác phẩm: Elephant Bathing - Tác giả: Trần Lam (Đơn sắc)
- Tác phẩm: Catch Fish - Tác giả: Trần Lam (Đơn sắc)
- Tác phẩm: Smile - Tác giả: Trần Lam (Đơn sắc)
 
 
Cụm ảnh đoạt giải của tác giả Trần Lam.

Giải Xuất sắc nhất ICS (ICS Best Author) hạng mục ảnh màu thuộc về tác giả Huỳnh Lãnh (Kiên Giang) với các tác phẩm:

 Tác phẩm: Nắng Tây Bắc - Tác giả: Huỳnh Lãnh (Ảnh màu)

Tác phẩm: Dũng mãnh - Tác giả: Huỳnh Lãnh (Ảnh màu)

 Tác phẩm: Chọn thuốc - Tác giả: Huỳnh Lãnh (Ảnh màu)

 Tác phẩm: Lớp học - Tác giả: Huỳnh Lãnh (Ảnh màu)
 
Huy chương Vàng ICS: Tác phẩm: Symph orchestra Heaven &Earth – Tác giả: Huỳnh Công Bá (Ảnh màu)
Huy chương Vàng FIAP: Tác phẩm: Ngôn ngữ tình yêu – Tác giả: Trương Minh Điền (Ảnh đơn sắc)
Huy chương Bạc FIAP:Tác phẩm: Buiding Tiles – Tác giả: Võ Thị Huỳnh (Ảnh màu)
Huy chương Bạc ICS : Tác phẩm: Childhood - Tác giả: Hoàng Thu Hương (Ảnh Màu)
Huy chương Đồng ICS: Tác phẩm: Bạn xưa - Tác giả: Lê Châu Đạo (Đơn sắc)
Bằng Danh dự FIAP: Tác phẩm: Nét xưa - Tác giả: Nguyễn Phục Anh (Đơn sắc)
Và rất nhiều giải thưởng khác.

Một  số tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi:

Tác phẩm:Couple happiness  - Tác giả: Trần Lam (Ảnh màu)

Tác phẩm: Phơi cá khô - Tác giả: Huỳnh Lãnh

Tác phẩm: Ngôn ngữ tình yêu – Tác giả: Trương Minh Điền (Ảnh đơn sắc)

Tác phẩm: Buiding Tiles – Tác giả: Võ Thị Huỳnh (Ảnh màu)

 
Hoa Hạ

Tin tức khác