Kết quả cuộc thi GRAN TOUR DELLE COLLINE - 2019.

04/05/2019, 12:10 | Kết quả
 
Cuộc thi do Circolo Fotografico Arno tổ chức và được sự bảo trợ của FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) số M6 - M9/2019; FIAP (Federation Internationale de l’Art Photographique) số 038-041/2019; PSA (Photographic Society of America ) số 071/2019; GPU (Global Photographic Union) số L190018; ISF (Image Sans Frontiere) số 2/2019; IUP (International Union of Photographers) số 004/2019.

Cuộc thi gồm 04 salon: 37° Trofeo Arno, 28° Trofeo Città di Figline, 18° Trofeo Colline del Chianti và 18° Trofeo Colline del Pratomagno với 04 đề tài Tự do màu, Tự do đơn sắc, Du lịch (Màu và đơn sắc), Ảnh báo chí (Màu và đơn sắc) dành cho các tác giả dự thi. Tác giả xuất sắc nhất của cuộc thi sẽ nhận được giải thưởng là phiếu mua hàng Amazon trị giá 500 USD, với mỗi salon Tác giả xuất sắc nhất sẽ giành được phiếu mua hàng trị giá 200 USD, Bức ảnh đẹp nhất cuộc thi sẽ nhận được phiếu mua hàng trị giá 200 USD cùng các danh hiệu khác.
 
Ban Tổ chức đã nhận được số lượng lớn tác phẩm từ các tác giả trên khắp thế giới tham gia dự thi. Nối tiếp những thắng lợi giành được từ cuộc thi GRAN TOUR DELLE COLLINE - 2018, năm nay các tác giả Việt Nam đã xuất sắc giành được những giải thưởng lớn như sau:
 
 Salon 37° Trofeo Arno:
 
- Giải đặc biệt chân dung: Tác phẩm: Trang – Tác  giả: Quang Nguyễn (Đề tài Tự do màu)

Tác phẩm: Trang – Tác  giả: Quang Nguyễn

- Huy chương Bạc: Tác phẩm: New net knitting – Tác giả: Nguyễn Xuân Hãn (Đề tài Du lịch)

Tác phẩm: New net knitting – Tác giả: Nguyễn Xuân Hãn
 
- Bằng Danh dự 10: Tác phẩm: Salt workers – Tác giả: Trần Phong (Đề tài Du lịch)

Tác phẩm: Salt workers – Tác giả: Trần Phong
 
Salon 28o Trofeo Citta di Figline:
 
- Huy chương Vàng: Tác phẩm: Trang – Tác  giả: Quang Nguyễn (Đề tài Tự do màu)
- Huy chương Vàng: Tác phẩm: New net knitting – Tác giả: Nguyễn Xuân Hãn (Đề tài Du lịch)
- Huy chương Bạc: Tác phẩm: Dreaming – Tác giả: Lý Hoàng Long (Đề tài Tự do màu)
 
Tác phẩm: Dreaming – Tác giả: Lý Hoàng Long

- Huy chương Bạc: Tác phẩm: Aviation rescue rehearsal – Tác giả: Nguyễn Văn Đông (Đề tài  Ảnh báo chí)
 
Tác phẩm: Aviation rescue rehearsal – Tác giả: Nguyễn Văn Đông

- Huy chương Đồng: Tác phẩm: Reused composite Drums – Tác giả: Nguyễn Xuân Hãn (Đề tài Ảnh báo chí)
 
Tác phẩm: Reused composite Drums – Tác giả: Nguyễn Xuân Hãn
 
- Bằng Danh dự 5: Tác phẩm: Look – Tác giả: Quang Nguyễn (Đề tài Tự do đơn sắc)

Tác phẩm: Look – Tác giả: Quang Nguyễn

- Bằng Danh dự 4: Tác phẩm: Đảo chè xứ Nghệ - Tác giả: Nguyễn Cảnh Hùng (Đề tài Du lịch).
 
Salon 18° Trofeo Colline del Chianti:
 
- Huy chương Vàng: Tác phẩm: H’mong Tailors – Tác giả: Lý Hoàng Long (Đề tài Du lịch)
 
Tác phẩm: H’mong Tailors – Tác giả: Lý Hoàng Long
 
- Huy chương Bạc: Tác phẩm: A young girl – Tác giả: Quang Nguyễn (Đề tài Tự do màu)

Tác phẩm: A young girl – Tác giả: Quang Nguyễn

- Giải Đặc biệt BGK 2: Tác phẩm: Hippo and bird – Tác giả: Hoàng Ngọc Thạch (Đề tài Tự do đơn sắc).
 
Tác phẩm: Hippo and bird – Tác giả: Hoàng Ngọc Thạch

- Bằng Danh dự 4: Tác phẩm: Dreaming – Tác giả: Lý Hoàng Long (Đề tài Tự do màu)
- Bằng Danh dự 9: Tác phẩm: Reading at break time - Nguyễn Xuân Hãn ((Đề tài Du lịch)
- Bằng Danh dự 6: Tác phẩm: Enternal flames on Varanasi – Tác giả: Lý Hoàng Long (Đề tài  Ảnh báo chí)
 
 Tác phẩm: Enternal flames on Varanasi – Tác giả: Lý Hoàng Long 

Salon 18° Trofeo Colline del Pratomagno:
 
- Ảnh đẹp nhất đề tài Du lịch: Tác phẩm: New net knitting – Tác giả: Nguyễn Xuân Hãn 
- Bằng Danh dự 4: Tác phẩm: Đảo chè xứ Nghệ - Tác giả: Nguyễn Cảnh Hùng (Đề tài Du lịch).
- Bằng Danh dự 6: Tác phẩm: Worker portrait 77 – Tác giả: Thân Nguyên ( Đề tài Tự do màu)

Tác phẩm: Worker portrait 77 – Tác giả: Thân Nguyên

- Bằng Danh dự 6: Tác phẩm: Tác phẩm: Aviation rescue rehearsal 01– Tác giả: Nguyễn Văn Đông (Đề tài  Ảnh báo chí)
- Bằng Danh dự 7: Tác phẩm: Bước chân ngày mới – Tác giả: Nguyễn Cảnh Hùng (Đề tài Tự do đơn sắc).
 
Tác phẩm: Bước chân ngày mới – Tác giả: Nguyễn Cảnh Hùng

Dự kiến Lễ trao giải sẽ diễn ra ngày 18 tháng 5 năm 2019, gửi giải thưởng cho các tác giả ngày 10 tháng 7 năm 2019.

Mời các bạn xem kết quả tại đây: http://cfoto.hiho.it/LENG/C50081-0/hhcm-risultati.html?cmd=listaPremiate&lingua=ENG
Minh Phương

Tin tức khác