Kết quả cuộc thi ảnh vòng quốc tế lần thứ 3 “Two Country Circuit 2018” tại Serbia & Montenegro

03/07/2018, 10:12 | Kết quả

Cuộc thi được tổ chức bởi hai quốc gia Cộng hòa Serbia và Montenegro, với sự bảo trợ của FIAP (số: 2018/242-243-244-245-246), PSA (số:2018/213), FSS, DPW, DPA.

Cuộc thi thu hút 377 tác giả từ 57 quốc gia trên thế giới tham dự vào các hạng mục: tự do cho ảnh màu, đen trắng, thiên nhiên.

Qua 5 salon chấm chọn, các tác giả Việt Nam giành những giải thưởng sau:

Salon Novi Sad:
Tác phẩm: Bữa trưa - Tác giả: Võ Thị Huỳnh (HCĐ)

Tác giả Võ Thị Huỳnh giành Huy chương Đồng Salon cho tác phẩm “ Bữa trưa” (hạng mục: Thiên nhiên).
Tác giả Võ Thị Kim Cương , Ngô Thị Thúy nhận hai Bằng Danh dự Salon cho các tác phẩm “Bản tính No2” (hạng mục: Thiên nhiên) và “Cuộc sống trẻ thơ” (hạng mục: Màu).

Salon Kotor:

Tác giả Lê Hoàng Nhân, Bùi Vy Vân nhận hai Bằng Danh dự Salon cho các tác phẩm “Sông quê”  và “Cô gái vắt sữa” (hạng mục: Màu).

Salon Kula:
Tác phẩm: Hạnh phúc lứa đôi - Tác giả: Võ Thị Huỳnh (HCĐ) 

Tác giả Võ Thị Huỳnh giành Huy chương Đồng Salon cho tác phẩm “Hạnh phúc lứa đôi” (hạng mục: Thiên nhiên).
Tác giả Ngô Thị Thúy, Nguyễn Ngọc Thạch nhận hai Bằng Danh dự Salon cho các tác phẩm “Cuộc sống trẻ thơ” (hạng mục: Màu) và “Mẹ và bé” (hạng mục: Đen trắng).

Salon Podgorica:

Tác giả Võ Thị Huỳnh giành Huy chương Đồng Salon cho tác phẩm “Nhớ mẹ N02” (hạng mục: Đen trắng).
Tác giả Nguyễn Ngọc Thạch nhận Bằng Danh dự Salon cho tác phẩm “Hạnh phúc” (hạng mục: Màu).

Salon Aleksinac:
Tác phẩm: Nhớ mẹ - Tác giả: Võ Thị Huỳnh (BDD)

Tác giả Võ Thị Huỳnh nhận Bằng Danh dự FIAP cho tác phẩm “Nhớ mẹ N02” (hạng mục: Đen trắng).
Các tác giả Nguyễn Văn Toản, Lê Hoàng Nhân, Bùi Vy Vân, Ngô Tuấn Kiệt, Ngô Thị Thúy, Nông Thanh Toàn, Nguyễn Ngọc Thạch, Huỳnh Công Bá, Võ Thị Huỳnh, Võ Thị Kim Cương đều có tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm qua năm Salon của cuộc thi.
Thông tin chi tiết ảnh đoạt giải thưởng và trưng bày triển lãm đăng trên: https://www.fkns.rs/main/index.php?op=3&l=1

Đức Thắng

Tin tức khác