Kết quả cuộc thi ảnh “Thanh long Bình Thuận - hội nhập và phát triển”

23/10/2018, 11:08 | Kết quả

Hội Văn học Nghệ thuật Bình Thuận tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề “Thanh long Bình Thuận hội nhập và phát triển”; cuộc thi được bảo trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA).


Cuộc thi đã thu hút được 164 tác phẩm từ 29 tác giả của tỉnh tham gia dự thi với mục đích giới thiệu, quảng bá nét đẹp và hiệu quả cây thanh long Bình Thuận, các sản phẩm từ trái thanh long như: rượu vang thanh long, thanh long sấy khô, sấy dẻo, v.v…; những sinh hoạt đời sống cùng với trái cây thanh long như: chăm sóc, mua bán xuất khẩu, v.v… trên địa bàn của tỉnh, qua đó chọn những tác phẩm ảnh có giá trị về mặt nghệ thuật để tổ chức triển lãm phục vụ công chúng; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong tỉnh, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

Ban Giám khảo đã chọn ra được bộ giải gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích cùng 56 tác phẩm treo triển lãm tại cuộc thi.

Giải Nhất:

Tác phẩm: Vuốt tai Thanh long – Tác giả: Phạm Hoài Thương

Giải Nhì:
 
Tác phẩm: Thanh long Bình Thuận – Tác giả: Nguyễn Quốc Huy

Tác phẩm: Niềm vui được mùa- Tác giả: Hồ Đăng Khoa.

Giải Ba:

Tác phẩm: Thu hoạch thanh long – Tác giả: Lê Minh Quốc
Tác phẩm: KCS rượu vang thanh long – Tác giả: Phạm Hoài Thương

Tác phẩm: Trong nắng mai – Tác giả: Trương Ngọc Ẩn

Khuyến khích:
 
Tác phẩm: Thanh long sấy ra lò – Tác giả: Trương Ngọc Ẩn

Tác phẩm: Phân loại thanh long – Tác giả: Hồ Văn Điền

Tác phẩm: Tàu về quê hương – Tác giả: Hoàng Anh Hải

Tác phẩm: Rượu vang thanh long đỏ - Tác giả: Nguyễn Quốc Huy

Tác phẩm: Chào ngày mới – Tác giả: Hoàng Anh Hải

Minh Phương (Theo BTC)

Tin tức khác