Kết quả cuộc thi ảnh “RPST Circuit 2018” tại Thái Lan.

10/01/2019, 22:11 | Kết quả
Cuộc thi do The Royal Photographic Society of Thailand (RPST- Hiệp hội Nhiếp ảnh Hoàng gia Thái Lan) phối hợp với The Federation of Photographic Association of Thailan (FPT - Liên đoàn các hội nhiếp ảnh Thái Lan), Siam Photo Digital (SPD -Ảnh kỹ thuật số Siam), Photographic Art Foundation (PAF- Quỹ Nhiếp ảnh nghệ thuật) và sự bảo trợ của PSA (số 459/2018) với các chủ đề: Tự do cho ảnh màu, ảnh đơn sắc, du lịch.
 

Qua 4 salon chấm chọn, các tác giả Việt Nam giành những giải thưởng sau:

Salon RPST:

Tác giả Trương Hữu Hùng giành những giải thưởng :
-Huy chương Vàng RPST cho tác phẩm “Phơi cá” (màu).
-Huy chương Vàng RPST cho tác phẩm “Mùa khô” (monochrome).
-Huy chương Bạc RPST cho tác phẩm “Đi chợ sớm” (monochrome).
-Huy chương Bạc Photovivo cho tác phẩm “Cùng chơi” (monochrome).
-Bằng Danh dự PSA cho tác phẩm “Làm bánh thủ công” (du lịch).

Tác giả Đào Tiến Đạt giành huy chương Đồng RPST cho tác phẩm “Buổi sớm trên hồ Tuyền Lâm no2” (du lịch).

Salon FPT:

Tác giả Đào Tiến Đạt giành giải thưởng:
- Huy chương Đồng PSA cho tác phẩm “Bước ngoặt” (màu).
- Huy chương Vàng RPST cho tác phẩm “ Những người bạn No2” (monochrome).
- Huy chương Bạc RPST cho tác phẩm “Chiều thu ở Tây Bắc” (monochrome).
- Huy chương Đồng RPST cho tác phẩm “Điểm rẽ” (monochrome).

Tác giả Trương Hữu Hung giành giải thưởng:
- Huy chương Đồng PSA cho tác phẩm “Mùa khô” (monochrome).
- Huy chương Bạc RPST cho tác phẩm “Làm bánh thủ công” (du lịch).
- Huy chương Bạc PSM cho tác phẩm “Đánh cá trên sông” (du lịch).

Salon SPD:

Tác giả Trương Hữu Hùng giành Huy chương Vàng Photovivo cho tác phẩm “Cùng chơi” (monochrome).

Tác giả Đào Tiến Đạt giành:
- Huy chương Bạc Photovivo cho tác phẩm “Điểm ngoặt” (monochrome).
- Bằng Danh dự RPST cho tác phẩm “Chiều thu ở Tây Bắc” (monochrome).
- Bằng Danh dự RPST cho tác phẩm “Buổi sang trên hồ Tuyền Lâm No2” (du lịch).

Salon PAF:

Tác giả Đào Tiến Đạt giành:
- Huy chương Vàng RPST cho tác phẩm “Vụ mùa ở ruộng bậc thang Tây BắcNo1” (màu).
- Huy chương Vàng PSM cho tác phẩm “Chiều thu ở Tây Bắc” (monochrpme).
- Huy chương Đồng RPST cho tác phẩm “Điểm ngoặt” (monochrome).
- Huy chương Bạc RPST cho tác phẩm “Buổi sớm trên hồ Tuyền Lâm No2” (du lịch).

Tác giả Trương Hữu Hùng giành:
- Bằng Danh dự PSA cho tác phẩm “Phơi cá” (màu).
- Huy chương Bạc RPST cho tác phẩm “Đi chợ sớm” (monochrome”.
- Huy chương Bạc Photovivo cho tác phẩm “Cùng chơi” (monochrome).
- Bằng Danh dự RPST cho tác phẩm “Mùa khô” (monochrome).
- Bằng Danh dự RPST cho tác phẩm “Làm bánh thủ công” (du lịch).

Một số ảnh đoạt giải tại cuộc thi:
 Tác phẩm: Chiều thu ở Tây Bắc - Tác giả: Đào Tiến Đạt

Tác phẩm: Mùa khô - Tác giả: Trương Hữu Hùng

Tác phẩm: Phơi cá - Tác giả: Trương Hữu Hùng

Thông tin chi tiết ảnh đoạt giải thưởng đăng trên: http://www.rpstphotocircuit.com/index.php/winners/

Đức Thắng

Tin tức khác