Kết quả cuộc thi ảnh quốc tế Photon Circuit 2019 tại Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro.

18/02/2019, 14:49 | Kết quả
Cuộc thi ảnh quốc tế Photon Circuit năm 2018 được tổ chức bởi 03 câu lạc bộ gồm: Photon Circuit - Derventa, Bosnia và Herzegovina, Photon Circuit - Slavonski Brod, Croatia, Photon Circuit - Ulcinj, Montenegro. Cuộc thi được sự bảo trợ của PSA (Photographic Society of America) số 033/2018, MoL (Master of Light) số 1,2,3/2018 và IAAP (International Association of Art Photographers).

Ban Tổ chức đã nhận được số lượng lớn tác phẩm từ hơn 300 tác giả trên toàn thế giới tham gia dự thi với 12 đề tài bao gồm: Tự do màu, đơn sắc, phụ nữ, chân dung, thiên nhiên, cuộc sống hoang dã, côn trùng, du lịch, con người, cuộc sống, thể thao, báo chí.
Vượt qua những đối thủ mạnh đến từ các quốc gia như Ấn Độ, Lithuania, Srilanka, Poland, France, Germany, Hong Kong, USA, Canada, các tác giả Việt Nam đã giành được những giải thưởng lớn như sau:

Salon Bosnia and Herzegovina

Huy chương Vàng salon: Tác phẩm: Hard working – Tác giả: Trần Phong (Cuộc sống)

Tác phẩm: Hard working – Tác giả: Trần Phong 

 
Huy chương Vàng MoL : Champagirl – Tác giả: Trần Phong (Chân dung)
Huy chương Đồng Salon: Tác phẩm : The Echo of Oiriginal – Tác giả: Đào Tiến Đạt (Tự do đơn sắc)
Salon Diploma: Tác phẩm : Aplace left to return ( Tự do màu)
ICS Diploma: Tác phẩm: Deeply worry No2 – Tác giả: Đào Tiến Đạt (Phụ nữ - màu)

Dance on the salt field – Tác giả: Nguyễn Xuân Tuyến

ICS Diploma: Tác phẩm: Dance on the salt field – Tác giả: Nguyễn Xuân Tuyến (Cuộc sống)

Salon Croatia:

Huy chương Bạc salon: Tác phẩm: Qua dong nang – Tác giả: Đặng Quang Vinh (Du lịch)

Tác phẩm: Qua dong nang – Tác giả: Đặng Quang Vinh

 
Huy chương Đồng salon: Lo dieu season moss – Tác giả: Nguyễn Xuân Tuyến  (Du lịch)
Bằng Danh dự PSA: Morning on Tuyen Lam lake No2 – Tác giả: Đào Tiến Đạt (Du lịch)
Mol Diploma: Tác phẩm: Two sister- Tác giả: Trần Phong ( Chân dung)

Salon Montenegro:

Huy chương Vàng salon: Tác phẩm: The old shape – Tác giả: Đào Tiến Đạt ( Phụ nữ)

Tác phẩm: The old shape – Tác giả: Đào Tiến Đạt
Huy chương Vàng Salon: Tác phẩm: Aplace left to return - Tác giả: Đào Tiến Đạt ( Tự do màu)
Huy chương Vàng salo : Tác phẩm: Champagirl - Tác giả: Trần Phong ( Chân dung). 
Huy  chương Vàng PSA: Tác phẩm: Friends No2 – Tác giả: Đào Tiến Đạt ( Tự do đơn sắc)
Huy chương Vàng PSA : Alone No3 – Tác giả: Tác giả: Đào Tiến Đạt (Con người)
Bằng Danh dự PSA: Tác phẩm: Fishing net Xiep - Tác giả: Đặng Quang Vinh ( Tự do màu)
ICS Diploma: Tác phẩm: Qua dong nang – Tác giả: Đặng Quang Vinh ( Du lịch)
ICS Diploma: Tác phẩm: Hanoi welcomes the national football team to win the Southeast Asia championship - Tác giả: Nguyễn Ngọc Ban (Ảnh báo chí). 

Ngoài ra, các tác giả Đào Tiến Đạt, Trần Phong, Nguyễn Xuân Tuyến, Nguyễn Ngọc Ban, Đặng Quang Vinh đều có nhiều ảnh treo tại triển lãm.

Chi tiết xem tại: http://photon.photomagart.com/

Minh Phương

Tin tức khác