Kết quả cuộc thi ảnh quốc tế Orhan holding 14th International Photo Contest 2018.

06/11/2018, 22:54 | Kết quả
 
Cuộc thi ảnh quốc tế Orhan holding 14th International Photo Contest 2018 do Orhan holding, Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức, được sự bảo trợ của FIAP số 504/2018, TFSF số 079/2018.

Ban Tổ chức đã nhận được số lượng lớn tác phẩm từ các nước trên thế giới tham gia như Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Việt Nam, Hungary… Với 03 đề tài Tự do màu, Tự do đơn sắc, Ảnh ý tưởng (Màu hoặc Đơn sắc)

Ở cuộc thi này, các tác giả Việt Nam đã xuất sắc giành được những giải thưởng lớn như sau:

1.Đề tài Tự do Đơn sắc:

- Huy chương Vàng FIAP:

Tác phẩm: Gingli – Tác giả: Lương Nguyễn Thiên Chương

- Huy chương Bạc FIAP:

Tác phẩm: Cuoc song mien bien – Tác giả: Đặng Quang Vinh

- Huy chương Đồng FIAP:
 
Tác phẩm: Salt burden – Tác giả: Nguyễn Tân Tuấn
 
- Bằng Danh dự FIAP 1:

 Tác phẩm: Day hang khoi – Tác giả: Đặng Quang Vinh

- Bằng Danh dự FIAP 2:

Tác phẩm: Shadow  evening – Tác giả: Lê Trung Hưng

- Giải TFSF Đặc biệt:
Tác phẩm: Bam bien – Tác giả: Đặng Quang Vinh

2.Đề tài Tự do màu:

- Huy chương Đồng FIAP:

Tác phẩm: Summer on the lotus pond no1 – Tác giả: Vũ Mạnh Cường

- Bằng Danh dự FIAP1:

Tác phẩm: Lake Lam tuyen 9 – Tác giả: Nguyễn Duy Tưởng

- Bằng Danh dự FIAP2:
 
Tác phẩm: Childhood no1 – Tác giả: Nguyễn Cảnh Hùng

- Giải thưởng Đồng:

Tác phẩm: Mua hoa cai – Tác giả: Đỗ Ngọc Thanh.

3. Đề tài Ảnh Ý tưởng:

- Bằng Danh dự FIAP 4:

Tác phẩm: Sos no2 – Tác giả: Đào Tiến Đạt

- Giải Đặc biệt Orhan holding:

Tác phẩm: Molder – Tác giả: Đặng Quang Vinh

Chi tiết xem tại:
https://ipc.orhanholding.com/Portfolio

 
Minh Phương

Tin tức khác