Kết quả cuộc thi ảnh quốc tế New Jersey năm 2020

09/11/2020, 16:51 | Kết quả
Cuộc thi ảnh quốc tế New Jersey năm 2020 được tổ chức bởi Rising Star Photography Society, được sự bảo trợ của IAAP số 121/2020; FIAP số 520/2020; PSA số 348/2020; AIP số 025/2020;  RSPS số 002/2020

Cuộc thi dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới với 04 chủ đề: Tự do màu, Tự do đơn sắc, Thiên nhiên, Du lịch, tổng giải thưởng lên tới 95 Huy chương các loại.

Tại cuộc thi này, các nhà nhiếp ảnh Việt Nam đã giành được những giải thưởng xuất sắc như sau:

Đề tài Du lịch:

Huy chương Vàng AIP:
 
Tác phẩm: Spinning 2 - Tác giả: Trần Phong
 
Bằng Danh dự PSA:
Tác phẩm: H'mong people - Tác giả: Nguyễn Thạch 

Huy hiệu Xanh FIAP: 
 
Tác phẩm: Through light and Sadow - Tác giả: Nguyễn Thạch

Bằng Danh dự IAAP: 
 
Tác phẩm: Fish farm on the sea - Tác giả: Nguyễn Đức Thành
 
Tác phẩm: Making Soy Sauce - Tác giả: Nguyễn Thạch


Bằng Danh dự RSPS: 
 
Tác phẩm: Mù Cang Chải - Tác giả: Phí Thị Thu Hà 

Các tác giả: Trần Phong, Phí Thị Thu Hà, Nguyễn Thạch, Hồ Ngọc Sơn, Nguyễn Hữu Nghĩa đều có tác phẩm được treo triển lãm tại cuộc thi.
Chi tiết xem tại: http://njpe.rspsphoto.com.

 
Minh Phương

Tin tức khác