Kết quả cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 8 MIROC Digital Circuit 2020.

31/01/2020, 22:22 | Kết quả
Cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 8 MIROC Digital Circuit 2020 được tổ chức bởi 04 Câu lạc bộ từ các nước Serbia, Russia, South Africa, Norway bao gồm các salon:

Cultural Center DonjiMilanovac and Photo Club “Danube”
“8th MIROC Exhibition Donji Milanovac 2020”, Donji Milanovac, Serbia;
Photo club “Penza” and Photo Club “Danube”
“5th MIROC Exhibition Penza 2020”, Penza, Russia;
Edenvale Photographic Club and Photo Club “Danube”,
“5th MIROC Exhibition Edenvale 2020”, Edenvale, South Africa;
Bekkalokket Photo club and Photo Club “Danube”,
“3rd MIROC Exhibition Norway 2020”, Bergen, Norway. 

Cuộc thi được sự bảo trợ của FIAP số 035-038/2020, PSA số 017/2020, GPU số L200012- M16G, IUP số 001/2020, FSS số 04/2020, NSFF số 14/2020/2020, PSSA số 14/ 2020, MoL số 62 - 65/2020.

Cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 8 MIROC Digital Circuit 2020 dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới với 04 đề tài: Tự do màu, Tự do đơn sắc, Phong cảnh núi non (Màu và đơn sắc), Thiên nhiên (Màu và đơn sắc).

Ban Tổ chức đã nhận được số lượng lớn tác phẩm từ các tác giả đến từ khắp nơi thế giới, tại cuộc thi này, các tác giả Việt Nam đã xuất sắc giành được những giải thưởng lớn như sau:

Salon Serbia:

Huy chương Vàng PSA:

Tác phẩm: Making Soy Sauce – Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch (Đề tài Tự do màu).

Huy chương Vàng IUP:

Tác phẩm: Incense and Colour of Autumn – Tác giả: Vũ Mạnh Cường (Đề tài Tự do màu).

Salon Russia:

Huy chương Vàng Salon:

Tác phẩm: Vân núi – Tác giả: Nguyễn Thanh Miền (Đề tài Phong cảnh núi non)

Bằng Danh dự Salon:

Tác phẩm: Ban Gioc waterfall in Autumn – Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch (Đề tài Phong cảnh núi non)

Salon South Africa:

Bằng Danh dự IUP:

Tác phẩm: Autumn On The Pilatus - Tác giả: Vũ Mạnh Cường (Đề tài Phong cảnh núi non).

Salon Norway:

Huy chương Vàng Bekkalokket:

Tác phẩm: Colour house – Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch (Đề tài Tự do màu).

Huy chương Đồng MoL:

Tác phẩm: Summer on the lotus pond - Tác giả: Vũ Mạnh Cường (Đề tài Tự do đơn sắc)

Huy chương Vàng Salon:

Tác phẩm: Sau cơn mưa - Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch (Đề tài Phong cảnh núi non)

Huy chương Đồng MoL:

Tác phẩm: Bên mâm vàng - Tác giả: Nguyễn Thanh Miền (Đề tài Phong cảnh núi non)

Ngoài ra tác giả Vũ Mạnh Cường còn có rất nhiều tác phẩm được treo tại cuộc thi này.

Dự kiến triển lãm:
Exhibition                                                             17/4/ 2020 – Cultural center DonjiMilanovac, Kralja Petra BB
Exhibition                                                             17/4/2020 – Photoclub Penza, 440000,Kuraeva 28-6, Penza, Russia
Exhibition                                                             17/4/ 2020 – Edenvale Community Centre, Van Riebeeck Avenue
Exhibition                                                             17/4/ 2020 – Klosteret 2 5005 Bergen Norway
Gửi giải thưởng:                                                  10/4/2020.

Kết quả cuộc thi trên trang chủ: www.photoclub-danube.com

Minh Phương

Tin tức khác