Kết quả cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 7 Greek Photographic Circuit 2019.

23/02/2019, 10:54 | Kết quả
 

Cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 7 Greek Photographic Circuit 2019 được sự bảo trợ của FIAP số 143,144,145,146/ 2019; PSA số 058/2019; GPU số  L190038; HPS (Hellenic Photographic Society) số 02,03,04,05/2019; GAP (Greek Artistic Photography ) số 01,02,03,04/2019
 
Ban Tổ chức đã nhận được 12000 ảnh của 1086 tác giả từ 73 quốc gia trên thế giới tham gia dự thi ở 04 đề tài: Tự do màu, tự do đơn sắc, thiên nhiên, du lịch với 501 giải thưởng các loại dành cho các tác giả. Trong đó tác giả Wong Danny Yen Sin đến từ Malaysia đã giành được giải Tác giả xuất sắc nhất cuộc thi.
 
Vượt qua hơn 1000 tác giả từ các quốc gia như Taiwan, England, United King dom, Belgium, South Africa, Italy … các tác giả Việt Nam đã xuất sắc giành được những giải thưởng như sau:
 
Salon Santorini:
Huy chương Vàng PSA: Tác phẩm: Hmong tailors – Tác giả: Lý Hoàng Long (Đề tài Du lịch).

Tác phẩm: Hmong tailors – Tác giả: Lý Hoàng Long
 
- Bằng Danh dự FIAP 2: Tác phẩm: My moustache – Tác giả: Lý Hoàng Long (Đề tài Tự do màu)

Tác phẩm: My moustache – Tác giả: Lý Hoàng Long 
 
Salon Crete:
- Bằng Danh dự 2: Tác phẩm: Everlasting love – Tác giả: Lý Hoàng Long (Đề tài Tự do đơn sắc)

Tác phẩm: Everlasting love – Tác giả: Lý Hoàng Long 
 
-Giải do Ban Giám khảo chọn: Tác phẩm: A place left to return - Tác giả: Đào Tiến Đạt (Đề tài Tự do màu)

Tác phẩm: : A place left to return - Tác giả: Đào Tiến Đạt 
 
Salon Rhodos:
Huy chương Vàng PSA: Tác phẩm: Netting - Tác giả: Trương Bá Hưng (Đề tài Du lịch)

Tác phẩm: Netting - Tác giả: Trương Bá Hưng 

Ngoài ra, các tác giả Đào Tiến Đạt, Lý Hoàng Long, Trương Bá Hưng có rất nhiều ảnh treo tại cuộc thi.
 
Mời các bạn xem kết quả cuộc thi và bộ ảnh giải tại đây:
Link kết quả : https://greekcircuit.com/results
Link bộ giải : https://greekcircuit.com/gallery/35-gallery/2019/193-awarded2019

 
Minh Phương

Tin tức khác