Kết quả cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 5 ” Vojvodina Circuit 2018” tại Serbia và Montenegro

10/10/2018, 10:39 | Kết quả

Cuộc thi do Cộng hoà Serbia phối hợp với Cộng hoà Montenegro đồng tổ chức, với sự bảo trợ của FIAP (số: 2018/391-392-393-394-395), PSA, FSS, DPW, DPA.

Cuộc thi có các chủ đề: phụ nữ, ảnh màu, đen trắng.Theo Ban Tổ chức cuộc thi đã có 347 tác giả từ 60 quốc gia tham dự, qua năm salon chấm chọn tại hai quốc gia, các tác giả Việt Nam giành những giải thưởng sau:

Salon Novi Sad:

Tác phẩm "Niềm vui" - Tác giả Vũ Mạnh Cường (Bằng dang dự Salon Novi Sad)

Tác giả Vũ Mạnh Cường, Nguyễn Ngọc Thạch nhận hai Bằng Danh dự Salon cho tác phẩm "Niềm vui" và “Phụ nữ và những em bé” (hạng mục: Phụ nữ).

Tác giả Nguyễn Duy Tưởng, Trần Thu An, Trần Phong nhận ba Bằng Danh dự Salon cho các phẩm “ Vào vụ No2”, “Nghề truyền thống” và “Nỗi sợ” (hạng mục: ảnh màu).

Tác giả Nguyễn Duy Tưởng nhận Bằng Danh dự Salon cho tác phẩm “Hồ Tuyền Lâm No3” (hạng mục: ảnh đen trắng).

Salon Podgorica:

Tác giả Trần Phong nhận Bằng Danh dự Salon cho tác phẩm “ Chân dung bà mẹ Ba Na” (hạng mục: phụ nữ).

Tác giả Nguyễn Ngọc Thạch, Đào Tiến Đạt nhận hai Bằng Danh dự Salon cho các tác phẩm “Chồng và vợ” và “Bắt bò tót”. (hạng mục: ảnh màu).

Tác giả Đào Tiến Đạt nhận Bằng Danh dự Salon cho tác phẩm “Điểm ngoặt” (hạng mục: ảnh đen trắng).

Salon Kolasin:

Tác phẩm “Phụ nữ và những em bé” - Tác giả Nguyễn Ngọc Thạch (HCV Salon Kolasin)

Tác giả Nguyễn Ngọc Thạch giành Huy chương Vàng Salon cho tác phẩm “Phụ nữ và những em bé” (hạng mục: phụ nữ).

Tác giả Vũ Mạnh Cường nhận Bằng Danh dự  FIAP cho tác phẩm “Niềm vui” (hạng mục: phụ nữ).

Các tác giả Trần Thu An, Nguyễn Duy Tưởng, Nguyễn Tấn Tuấn nhận ba Bằng Danh dự Salon cho các tác phẩm “Lối về”, “Vào vụ No2” và “Công việc trên cao” (hạng mục: ảnh màu).

Tác giả Nguyễn Duy Tưởng, Trần Thu An nhận hai Bằng Danh dự Salon cho các tác phẩm “Thời điểm bức xúc” và “Hồ Tuyền Lâm No3” (hạng mục: ảnh đen trắng).

Salon Kotor:

Tác giả Trần Phong nhận Bằng Danh dự Salon cho tác phẩm “Bà mẹ làng Kte” (hạng mục: phụ nữ).

Tác giả Nguyễn Văn Toản nhận Bằng Danh dự Salon cho tác phẩm “Cấy lúa ở Khau Phạ No1” (hạng mục: ảnh màu).

Tác giả Trần Thu An nhận Bằng Danh dự Salon cho tác phẩm “Thời điểm bức xúc” (hạng mục: ảnh đen trắng).

Salon Kula:

Việt Nam không giành được giải thưởng nào.

Các tác giả Trần Thu An, Đào Tiến Đạt, Vũ Mạnh Cường. Nguyễn Văn Toản, Trần Phong, Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Tấn Tuấn, Nguyễn Duy Tưởng, Dương Vĩnh Tuyên đều có tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm tại các chủ đề trên của cuộc thi qua năm salon.

Thông tin chi tiết ảnh đoạt giải thưởng và trưng bày triển lãm đăng trên: https://www.fkns.rs/main/index.php
 

Đức Thắng

Tin tức khác