Kết quả cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 5 BALKAN EXHIBITION năm 2020

05/02/2020, 22:02 | Kết quả
Cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 5 BALKAN EXHIBITION năm 2020 được tổ chức bởi Photo Club “Balkan” and Public Library Bor; Amathus  photo salon – Limassol ,Cyprus Photo Club “Balkan”; Photo Club “Balkan” and Photo Club Varadinum; Photo Club “Balkan” and Foto Club Banatul Montan. Cuộc thi dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh trên thế giới và được sự bảo trợ của FIAP số 023-026/2020; PSA số 015/2020; FSS số 03/ 2020; MoL số 59,60,61,66/2020; AAFR số 001/2020.

Với 04 đề tài: Tự do màu. Tự do đơn sắc, Thiên nhiên (màu và đơn sắc), Du lịch ((màu và đơn sắc), cuộc thi đã thu hút được các tác giả đến từ các nước như: Australia, Belgium, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, England, Việt Nam… tham dự với số lượng lớn tác phẩm có chất lượng cao dự thi.

Các tác giả Việt Nam đã giành được những giải thưởng xuất sắc trong cuộc thi này, kết quả như sau:

Salon Serbia:

Bằng Danh dự Salon:
Tác phẩm: The lover – Tác giả: Nguyễn Thanh An (Đề tài: Thiên nhiên)

Salon Cyprus:

Huy chương Bạc MoL:

Tác phẩm: Salt harvesting – Tác giả: Trần Phong (Đề tài: Du lịch).

Huy chương Đồng MoL:
Tác phẩm: Connect – Tác giả: Nguyễn Thanh An (Đề tài: Tự do Đơn sắc)

Salon Romania Oradea:

Huy chương Vàng PSA:

Tác phẩm: Colorful Tay Bac – Tác giả: Trần Phong (Đề tài Du lịch)

Huy chương Vàng MoL:
Tác phẩm: In the Salt filed – Tác giả: Trần Phong ( Đề tài: Tự do Đơn sắc)

Bằng Danh dự Salon:
Tác phẩm: Industrious – Tác giả: Nguyễn Thanh An ( Đề tài: Tự do Màu)

Bằng Danh dự salon:
Tác phẩm: Grandmother Ninh – Tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn (Đề tài: Tự do Đơn sắc).

Salon Romania Resita:

Huy chương Vàng Banatul Montan:
Tác phẩm: Mother and Child 2 – Tác giả: Trần Phong (Đề tài: Thiên nhiên)

Huy chương Bạc Salon:
Tác phẩm: Exported Coconut Fibre – Tác giả: Trần Phong ( Đề tài: Du lịch)

Huy chương Đồng Banatul Montan:
Tác phẩm: Connect – Tác giả: Nguyễn Thanh An (Đề tài tự do Đơn sắc).

Các tác giả: Thân Nguyên, Nguyễn Thanh An, Nguyễn Ngọc Sơn, Trần Phong còn có nhiều tác phẩm được treo triển lãm tại cuộc thi.

Gửi giải thưởng: 16/4/2020
Xem chi tiết tại: www.photobalkan.com.

Minh Phương

Tin tức khác